Основана во 1971 година, фирмата Ролопласт денес произведува големи количини на PVC профили за прозорци, врати, ролетни, ламперии, секакви придружни делови и гранулати во своите две фабрики во Скопје и Неготино. Со јасна визија за својот развој и со беспрекорна услуга, Ролопласт пласира продукти со врвен, загарантиран квалитет, произведени по најсовремени стандарди.

Ролопласт верува дека квалитетните, долготрајни партнерства се основа на успешната работа, а истите се создаваат со доверба и искрена меѓусебна соработка. Нашата фирма соработува со монтери, мешовити фирми, фабрики и останати компании во доменот.

Основана во 1971 година, фирмата Ролопласт денес произведува големи количини на PVC профили за прозорци, врати, ролетни, ламперии, секакви придружни делови и гранулати во своите две фабрики во Скопје и Неготино. Со јасна визија за својот развој и со беспрекорна услуга, Ролопласт пласира продукти со врвен, загарантиран квалитет, произведени по најсовремени стандарди.

Ролопласт верува дека квалитетните, долготрајни партнерства се основа на успешната работа, а истите се создаваат со доверба и искрена меѓусебна соработка. Нашата фирма соработува со монтери, мешовити фирми, фабрики и останати компании во доменот.

Sign In
Register

After you register, check your email for the password and then return to log in.

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

×